Wat is mediation nu precies?

Soms ontaardt een verschil van mening op het werk of in de privésfeer tot een conflict en het lukt niet meer om er samen een oplossing voor te vinden. De kloof lijkt niet meer te overbruggen en de communicatie wordt hier doorgaans niet beter van.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Wanneer een geschil strijd wordt, lukt oplossen vaak niet meer zonder de hulp van een neutrale derde. Mediation onderscheidt zich van de andere vormen van conflictbemiddeling doordat partijen zelf, die door een gestructureerd onderhandelingsproces onder leiding van een neutrale bemiddelaar (de mediator), hun geschil oplossen en er geen rechter of bindend adviseur aan te pas komt om knopen door te hakken. U houdt dus zelf de touwtjes in handen.