Is mediation geschikt voor U?

Veel conflicten zijn geschikt om met mediation opgelost te worden. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in haar conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af van u en de andere partij. Hierbij is de bereidwilligheid om het conflict echt op wilt lossen, van belang, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation kan iets voor u zijn als:
– U het probleem op een goede, snelle en betaalbare manier wilt oplossen;

– U belang heeft bij het behoud van de relatie, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding met kinderen;

– U het probleem niet direct wil juridiseren maar zelf invloed wilt hebben op eventuele oplossingen en afspraken.