Disclaimer

Informatie

De op of via deze website toegankelijke informatie is van algemene aard en voor algemeen gebruik. De informatie kan niet als persoonlijk of professioneel advies worden gebruikt. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is niet uit te sluiten dat sommige informatie achterhaalt raakt, incompleet of onjuist is.

Links en verwijzingen

Deze website kan (hyper)links naar websites van derden bevatten. Van Esch Mediation controleert dergelijke websites niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over dergelijke websites.

Aansprakelijkheid

Deze website is te goeder trouw door Van Esch Mediation samengesteld. Van Esch Mediation is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend of resulterend uit enig direct of indirect gebruik, noch voor de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de informatie hierop. Van Esch Mediation is niet verantwoordelijk voor het functioneren, de functionaliteit of de inhoud van websites van derden. Van Esch Mediation is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in elektronische communicatie via deze website, zoals vertraging, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden. Elk gebruik van deze website is op eigen risico. Dientengevolge bent u zelf aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van Van Esch Mediation beschermd. Het kopieren, downloaden, publiceren alsmede ieder ander gebruik en hergebruik of openbaarmaking van (enig deel van) deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Esch Mediation.